Przedszkole nr 22 "Słoneczny Promyczek" mieści się przy ul. Kartuskiej 104A. 

Nasi wychowankowie realizują podstawę programową zgodną z MEN, jednocześnie realizując zewnętrzne, jak i innowacyjne projekty edukacyjne. Program naszego przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia wszechstronny rozwój osobowości. Tworząc przedszkolną społeczność zwracamy uwagę na indywidualność każdego z naszych podopiecznych, wzmacniając jego wewnętrzny potencjał. Dzieci w naszym Przedszkolu rozwijają się w atmosferze szacunku i akceptacji. 

W przedszkolu, dwa razy w tygodniu, odbywają się zajęcia z rytmiki oraz języka angielskiego. Raz w tygodniu prowadzone są zajęcia gimnastyczne. Dzieci mają zapewnioną pomoc logopedyczną oraz mają możliwość uczestnictwa w zajęciach religii.

Przedszkole posiada cztery przytulne sale dydaktyczne, wyposażone w liczne pomoce edukacyjne, kąciki zainteresowań oraz zabawki. Zgromadzone pomoce dydaktyczne zaspokajają różnorodne potrzeby dzieci, wyzwalają ich aktywność. Jedna z sal posiada projektor interaktywny oraz rzutnik.  Przy przedszkolu znajduje się pokryty bezpieczną nawierzchnią plac zabaw. 

Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra, współpracująca z rodzicami. 

Przedszkole posiada własną kuchnię. Oferujemy dzieciom domowe, zdrowe, smacznie przygotowane, urozmaicone posiłki.